Stichting Partners Pays Dogon

Ik ben bestuurslid geweest van Dogon Vrouwen Initiatief en het Groene Woestijn Initiatief. Beide initiatieven zijn begin 2018 opgegaan in Partners Pays Dogon. In de nieuwe stichting houd ik mij bezig met de vergroening van de woestijn en de verdere ontwikkeling van de vrouwengroepen in dit gebied.

Het volk de Dogon dat leeft op de klif van Bandiagara, een prachtig gebied in Mali, heeft een eeuwenoude cultuur. Het is een kleurrijk volk, rijk aan cultuur, riten en tradities. Het gebied is moeilijk bewoonbaar. Goede grond is zeldzaam en watervoorzieningen zijn schaars. De dorpen liggen verspreid in een enorm gebied.

Hier werkt Partners Pays Dogon samen met de Dogon aan betere leefbaarheid. Met projecten op het gebied van watervoorziening, onderwijs, vrouwen, behoud van cultureel erfgoed en de vergroening van de woestijn. Altijd als partner van de Dogon. We lossen niet op, maar trainen. GĂ©ven niet, maar ontwikkelen. Lokaal leiderschap ontwikkelen, daar gaat het om. Dat is duurzame ontwikkeling. Ontwikkeling door partnerschap.

Voor meer info: www.partnerspaysdogon.nl