Peta Academy

Het Peta-plan is een werktitel voor een plan van Rijkswaterstaat en Alliander om 25 petajoule hernieuwbare energie op te gaan wekken in de ‘oksels’ van wegen en langs spoorlijnen. Rijkswaterstaat en Alliander hebben dit initiatief ontwikkeld. Rijkswaterstaat, als eigenaar van de grond en Alliander als netwerkbedrijf, voeren dit plan de komende 10 jaar uit. Daar zijn niet genoeg opgeleide mensen voor beschikbaar. Het onderwijs moet die versneld aanleveren.

Hoe zorgen we dat mensen worden opgeleid voor de beroepen van de toekomst? Die vraag staat centraal in de arbeidsmarkt-transitie. Ik ben gevraagd mee te denken over deze vraag. Ik heb de term “Homo Energeticus” gelanceerd. We gaan jonge mensen, nieuwe Nederlanders en herintreders scholen in alle kennis over energie: hoe wekken we het op, hoe slaan we het op en waar? De Peta-academy versnelt de arbeidsmarkt-transitie.

Ik jaag aan en ik bouw een netwerk. Ik zet praten om in doen en richt allerlei Peta-opleidingsplaatsen in bij bestaande scholen. Ik help scholen techniek ‘sexy’ te maken in samenwerking met bedrijven en organisaties die weten wat de toekomst nodig heeft. Betrokken zijn bijvoorbeeld organisaties als Platform Betatechniek en Techniek Talent.