Leren voor Morgen

“Leren voor Morgen” is een coöperatief samenwerkingsverband van individuen en organisaties die zich inzetten voor duurzaam onderwijs, van peuter tot professional. Als globale samenleving staan we voor grote sociale en ecologische uitdagingen die vragen om specifieke kennis, waarden en vaardigheden, die we als samenleving nog moeten aanleren.

Deze nieuwe coöperatie heeft procesbegeleider Rosa Lucassen en mij aangesteld als kwartiermakers. We organiseren regionale bijeenkomsten met onderwijspartners in de regio. Wij zijn de aanjagers van verdere verduurzaming van het onderwijsaanbod. Zo verbinden we bijvoorbeeld bedrijven en scholen aan elkaar, zorgen we dat ze goede voorbeelden uitwisselen.

We zijn in enkele regio’s voortvarend aan de slag gegaan. We hebben veelbelovende samenwerkingen opgezet met bedrijven, overheden en onderwijspartners. Denk bijvoorbeeld aan Natuur- en Milieueducatie organisaties, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN Nederland) en de SDG Charter (voor Sustainable Development Goals).

Voor meer info: www.lerenvoormorgen.org