Grootouders voor het Klimaat

Grootouders voor het klimaat komen op voor een duurzame toekomst, voor de huidige generatie en de generaties na hen. Zij laten hun stem horen iedere tweede donderdag van de maand bij de vooringang van de Tweede Kamer in Den Haag.

Urgenda heeft deze beweging opgericht in juli 2016, in navolging van een wereldwijde trend. Ook Noorwegen en de Verenigde Staten mobiliseren grootouders voor het klimaat. Ik co├Ârdineer de kerngroep van grootouders in Nederland en overleg over de manifestaties en de acties die zij ondernemen. Ik onderhoud contacten met partijen die een partnerschap met hen aangaan. Ik ouderhoud de website en schrijf iedere week een nieuwsbrief. Ik ben de spin in het web.

Voor meer info: www.grootoudersvoorhetklimaat.nl